امروز دوشنبه 27 آذر 1396

خدمات و مزایای استقرار در پارک

 • قرار داشتن در يك مجتمع تحقيقاتي و فناوري و استفاده از مزاياي همجواري واحدهاي فناوري با يكديگر
 • تسهيل ارتباطات رو در رو بين متخصصين شركتهاي مختلف مستقر
 • امكان استفاده از سمينارها و كارگاههاي آموزشي
 • امكان استفاده از آزمايشگاهها و كارگاههاي تخصصي
 • امكان تعامل و استفاده از تجربيات شركتهاي چندمليتي كه در پارک
 • امكان گرفتن پروژههاي بزرگ و خرد كردن آن بين شركتهاي مختلف همكار در پارک
 • پشتيباني دولت ودستگاههاي متولي از شركتها جهت توسعه فعاليتهاي خود
 • بهره مندی از زيرساخت فنی و ارتباطی با استانداردهاي بالا در مجموعه پارك
 • معافیت "۱۵"ساله از مالیاتی
 • معافیت از عوارض گمرکی
 • عدم شمول قانون کار جهت اشتغال نیروی انسانی در پارک
 • بهره مندی از مزایای قانونی سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی همانند مناطق آزاد
 • بهره مندی از قانون ترک تشریفات در مناقصات دولتیپیوندهای مرتبط

تماس با ما

 • تلفن ثابت : (061) 33363670 - 33338083 - 33338335-8
 • فکس : (061) 33338339
 • ایمیل : info[@]khstp.ir
 • آدرس : اهواز- امانیه- خیابان سقراط غربی بین انقلاب و پودات - پلاک 93