امروز یکشنبه 28 مرداد 1397

منشور پارک علم و فناوری استان خوزستان

مسئولین و کارکنان پارک علم و فناوری خوزستان با خود عهد بسته اند که به منظور پیاده سازی برنامه ها و تحقق اهداف دولت خدمتگذار در امر توسعه فناوری کشور با اعتقاد به رشد و گسترش فعالیت های دانایی محور به عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه در دنیای امروز به دنبال تقویت نظام نوآوری و حمایت از نوآوری های همسو با نیاز به بازار جهت دستیابی به کشوری با موقعیت مناسب از لحاظ تولید علم و فناوری در سطح منطقه و جهان با دورنمای:

 • تبدیل شدن به یک حلقه نیرومند بین دانشگاهها و صنعت و تقویت پژوهش های کاربردی مبتنی بر تقاضای بازار
 • تبدیل شدن به پایگاهی برای تحقق و توسعه صنایع منطقه
 • دستیابی به جایگاهی مناسب  جهت عرضه محصولات و نتایج پژوهش های فناورانه و معرفی این پارک  به عنوان قطب عرضه کننده پژوهشهای کاربردی

همواره نکات ذیل را سرلوحه کار خود قرار می دهیم:

 • ایجاد فضای مناسب برای انجام تحقیق و ظهور فناوری در مراکز رشد واحد های فناوری
 • ایجاد زمینه کارآفرینی ، حمایت از نوآوری و بروز خلاقیت نیروهای جوان
 • بستر سازی مناسب جهت تجاری سازی نتایج تحقیقات
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی  به منظور ایجاد تحرک و پویایی جهت ارائه خدمات به ارباب رجوع
 • ارائه خدمات مشاوره مورد  نیاز واحد های فناوری در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات جدید
 • ارائه خدمات حمایتی مناسب به واحد های فناوری مستقر در مرکز رشد و پارک
 • طراحی ، پیاده سازی و بروز رسانی سیستم های  اطلاع رسانی جهت دستیابی سریع به آمار ،اطلاعات و اخبار
 • احساس مسئولیت نسبت به  اهداف و انجام وظایف جهت تحقق دورنمای پارک
 • حفظ حرمت ، شخصیت و کرامت انسانی پرسنل و ارباب رجوع