امروز دوشنبه 27 دی 1400

بیانیه ماموریت

پارک علم و فناوری خوزستان با اعتقاد به اهمیت توسعه‌ ی علم و فناوری بعنوان شرط بقای کشور در عرصه‌های ملی و بین المللی برای نیل به آرمان"کشوری دست‌یافته به جایگاه اول علم و فناوری در آسیای جنوب غربی" با چشم انداز راهبردی:

  • در بخش پژوهش و فناوری جایگاه اول تولید و کاربرد فناوری های نوین در سطح غرب و جنوب غرب کشور
  • در بخش صنعت جایگاه اول تربیت منابع انسانی کارآفرین و ایجاد مشاغل مولد متکی بر دانش سطح غرب و جنوب غرب کشور
  • در بخش تجارت و بازرگانی جایگاه اول مبادلات تجاری فناورانه در منطقه‌ي خوزستان و استانهای هم جوار

 رسالت راهبردی پارک علم و فناوری خوزستان ارتقاء سطح و کیفیت زندگی مردم با راهبرد افزایش اثربخشی کارایی پژوهش و فناوری است و برای تحقق این مهم با مأموریتاستقرار نظام ملی نوآوری و توسعه‌ي فناوری "از طریق مدیریت جریان دانش در میان عوامل مؤثر بر توسعه‌ي فناوری علاوه بر حمایت از فرایندهای اصلی توسعه‌ي فناوری از ایجاد و رشد مؤسسات فناور به ویژه در زمینه فناوری های نوین و در راستای مزیت های نسبی در محیط پارک حمایت می‌نماید.
تماس با ما

  • تلفن ثابت : (061) 33363670 - 33330372
  • فکس : (061) 33362778
  • ایمیل : info[@]khstp.ir
  • انتقادات و شکایات (تماس مستقیم با مدیر حراست)

  • تلفن ثابت : (061) 33338335 - 124 داخلی
  • فکس : (061) 33366745
  • آدرس : اهواز- امانیه- خیابان سقراط غربی بین انقلاب و پودات