امروز دوشنبه 27 دی 1400

رییس پارک علم و فناوری خوزستان

دکتر ایرج کاظمی نژاد

دکترای فیزیک - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

مرتبه علمی: استاد تمام

تلفن تماس : 
 
تلفن   8 - 33338335   061
نمابـر :      061 33338339 
 
پست الکترونیک :
 i.kazeminezhad@scu.ac.ir
i.kazeminezhad65@gmail.comتماس با ما

  • تلفن ثابت : (061) 33363670 - 33330372
  • فکس : (061) 33362778
  • ایمیل : info[@]khstp.ir
  • انتقادات و شکایات (تماس مستقیم با مدیر حراست)

  • تلفن ثابت : (061) 33338335 - 124 داخلی
  • فکس : (061) 33366745
  • آدرس : اهواز- امانیه- خیابان سقراط غربی بین انقلاب و پودات