امروز یکشنبه 28 مرداد 1397

تماس با ما

آدرس : اهواز- امانیه- خیابان سقراط غربی بین انقلاب و پودات
تلفن تماس :
33338083 (061)
33338335-8 (061)
نمابـر : 33338339 (061)
ایمیل :  info@khstp.ir
کد پستی6133873386