امروز چهارشنبه 3 بهمن 1397

راهنمای مراجعین و آشنایی با پارک علم و فناوری خوزستان و مراکز رشد تابعه

پارک علم و فناوری چیست؟
سازمانی است که به وسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های حاضر در پارک و موسسه های دانش بنیان  است. برای دستیابی به این هدف، پارک جریان دانش و فناوری را در میان مؤسسات آموزش عالی پژوهشی، شرکت های خصوصی و بازار به حرکت انداخته و با مدیریت خود رشد شرکت های متکی بر نوآوری را تسهیل می کند. 
 
هدف از ایجاد پارک علم و فناوری چیست؟
 • کمک به افزایش ثروت در جامعه  از طریق توسعه کسب و کارهای  دانش بنیان
 • تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی ،  تولیدی و خدماتی جامعه با ایجاد فن بازار منطقه ای جهت افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت های متکی بر  دانش
 • کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های بین المللی و داخلی
 • کمک به افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناور داخلی در سطح بین المللی
 • حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نوآور ،با هدف توسعه فناوری ، کارآفرینی و تجاری سازی
 • کمک به ارتقاء  دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصه داخلی و بین المللی
 • سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحد های فناور به منظور سرعت بخشیدن به رشد آنها 
 • سازماندهی توانایی ها و امکانات موجود در بخش های مختلف از جمله دانشگاه ها ، مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه جهت برقراری ارتباط با واحد های فناور
 • کمک در جهت دهی مراکز علمی به سوی تحقیق در رفع نیازهای صنعتی منطقه و کشور
 • ایجاد فضای مناسب جهت جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور
 • فراهم نمودن امکانات برای فعالیت واحد های تحقیق و توسعه دولتی و غیر دولتی در پارک
 • حمایت از حضور و همکاری واحد های فناور خارجی و تسهیل فعالیت مشترک در پارک برای توسعه فناوری شرکت های بومی
 • تشویق به انجام پژوهش های علمی با اهداف توسعه محصولات و فرآیند های منتج به فناوری
 • کمک به ایجاد شرکت ها و بنگاههای اقتصادی از طریق مراکز رشد واحد های فناوری به منظور توسعه منطقه ای
 • معرفی قابلیت ها و امکانات پارک و مراکز رشد در قالب تبلیغات ، ارائه سمینارها و شرکت در نمایشگاه ها
مهمترین مزیت استقرار در پارک علم و فناوری چیست؟
 واحد هایی که در پارک علم و فناوری مستقر می شوند علاوه بر بهره مندی از مزایای خدماتی پارک از جمله فضای دفتری ، تجهیزات کارگاهی ، خدمات ارتباطی و همچنین هم افزایی دانش فنی واحد های مستقر ، از مزایای قانون  حمایت از شرکت های دانش بنیان شامل معافیت های مالیاتی و عوارض معمول کشور ، امکان سرمایه گذاری خارجی ، تسهیل روابط کار و اشتغال و . . .  مشابه قوانین مناطق آزاد تجاری به مدت 15 سال برخوردار می شوند.
 
متقاضیان واجد شرایط استقرار در پارک علم و فناوری چه کسانی هستند؟
 •  موسسات ، شرکت ها و مراکز خصوصی ، عمومی یا دولتی و واحد های تحقیق و توسعه صنایع بزرگ
 •  شرکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه ها  و موسسات آموزش عالی
 •  واحدهای اجرایی یا مدیریتی شرکت های بزرگ دارای فعالیت های مهم علمی و فناوری
 •  شرکت های کوچک و متوسط دارنده فناوری پیشرفته و  شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای 
 •  نهاد هایی با اهداف رشد و گسترش علم ، فناوری و نوآوری
 •  موسسات دارای فعالیت های تکمیلی
تفاوت واحدهایی که در پارک علم و فناوری و مرکز رشد پذیرش می شوند چیست؟
 واحد هایی که در پارک پذیرش می شوند باید علاوه بر داشتن سابقه و تجربه مناسب از توانایی مالی مناسب برای استقرار در ساختمان های چند مستاجره و یا ساخت و ساز در زمین های پارک برخوردار باشند.در حالی که واحد های مستقر در مرکز رشد عموما سال های اولیه راه اندازی را طی کرده و برای رشد و ورود به بازار تکنولوژی ، نیاز به حمایت های مالی و پشتیبانی مرکز رشد دارند.
 
واحد های متقاضی به چه صورت هایی می توانند در پارک مستقر شوند؟
 واحد ها می توانند پس از اخذ صلاحیت به صورت استیجاری در یکی از واحد های پارک مستقر گردند.
 
هدف از ایجاد مرکز نوآوری و کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری چیست؟
نهادی است که در راستای شکوفایی استعداد و خلاقیت محققان ، نوآوران، پژوهشگران و دانش آموزان علاقمند و با هدف فراهم کردن بستری مناسب برای اجرایی نمودن ایده های این گروه از محققان  تاسیس می شود . در این کانون از این دسته محققان که به صورت گروهی و یا انفرادی فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی انجام می دهند ( دانش آموزان پژوهنده) ، حمایت های معنوی و مالی بعمل می آید. این حمایت ها به جهت شکل گیری ایده اولیه ( کسب اطلاعات اولیه در خصوص مشخصات علمی و فنی ، امکان پذیری اجرائی ایده، چگونگی و سابقه اجرا ، بازار و غیره) به متقاضیان ارائه می گردد.
 
مراحل استقرار در پارک به چه صورت است؟
 
 
مدارک مورد نیاز جهت استقرار در پارک علم و فناوری خوزستان:
 1. تکمیل کاربرگ استقرار در پارک علم و فناوری خوزستان
 2. لیست مشخصات نیروی انسانی بیمه شده شرکت
 3. کپی اساسنامه شرکت
 4. کپی آگهی روزنامه رسمی 
 5. کپی اظهارنامه ثبت شرکت
 6. خلاصه ای از سوابق فعالیت های شرکت
 7. برشور، کاتالوگ و... شرکت
 8. کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضا هیأت مدیره
 9. کپی برابر اصل مدارک تحصیلی اعضاء هیأت مدیره و همکاران شرکت
 10. مشخصات همکاران شرکت همراه با رضایت نامه کتبی آنها مبتنی بر همکاری با شرکت
 11. رزومه تیم کاری
مرکز رشد واحد های فناوری چگونه سازمانی است؟ 
مرکزی تحت مدیریت متخصصین حرفه ای  است که با ارائه خدمات از ایجاد و توسعه فناوری و کسب و کارهای جدید پشتیبانی می کند. هسته های فناوری نوپا همچنین واحد های فناور که در زمینه های مختلف فناوری با دیدگاه اقتصادی مبتنی بر دانش فعالیت می کنند  مورد حمایت این مرکز می باشد.
 
هدف از ایجاد مرکز رشد چیست؟
 • ایجاد کسب و کار دانش بنیان و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای جوان محقق
 • کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری 
 • ایجاد فضای لازم برای گسترش و رشد واحد های کوچک و متوسط دانش بنیان و فناور فعال در زمینه فناوری 
 • فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های منجر به توسعه فناوری
 • تولید و توسعه محصولات و فرآیند های فناوری قابل عرضه به بازار
 •  فراهم نمودن زمینه جهت تجاری سازی دستاورد های پژوهشی
مرکز رشد چه وظایفی بر عهده دارد؟ 
 •  ارائه خدمات  سازمان یافته و هدفمند جهت استقرار هسته ها و  واحد های فناور ،تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی به منظور تسریع رشد واحد های فناور و در موارد لزوم حمایت مالی مطابق ضوابط مندرج در قانون
 •  ارائه مشاوره های تخصصی مورد نیاز واحد ها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شده و تجاری سازی آنها
 •  نظارت بر روند رشد واحد ها و ارزیابی مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد
 •  تلاش در جهت ارائه نتایج و دستاوردهای واحدهای فناوری در مجامع داخلی و بین المللی
 •  نظارت بر تحقق ایده محوری واحد های فناور
 •  تدوین برنامه هایی جهت معرفی و ارائه توانمندی ها و قابلیت های مرکز  رشد به بخش های مختلف از جمله مراکز علمی
واحد های فناور در چه مراحلی در مرکز رشد مورد حمایت قرار می گیرند؟
 واحد های فناور طی دو مرحله در  مرکز رشد تحت حمایت قرار می گیرند:
1. مرحله رشد مقدماتی:
 در طی این دوره به افراد یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه هستند ، علاوه بر حمایت مالی ، مشاوره و آموزش های لازم جهت آشنایی با بازار  ، شناسایی گروه کاری ، تثبیت ایده کاری و نیز ایجاد هویت حقوقی مستقل ارائه  می شود.
2. مرحله رشد:
 در این مرحله واحد های فناور مستقر در مرکز رشد با استفاده از امکانات ، خدمات و حمایت های مرکز رشد، ایده محوری فناورانه خود را اجرا و توانایی های لازم جهت حضور فعال در بازار و تجاری شدن نتایج حاصله را کسب می کنند. این دوره با فراهم نمودن شرایط لازم جهت استقلال واحد های فناوری ، رهگذر مناسبی جهت تبدیل واحد های فناور به مجموعه های فعال و موفق اقتصادی می باشد.
 
مرکز رشد چه خدماتی به واحد های فناوری ارائه می کند؟
 • خدمات استقراری و اداری
 •  خدمات آزمایشگاهی ، کارگاهی و اطلاع رسانی
 • خدمات حقوقی، اداری ،پروژه یابی و بازاریابی
 • آموزش های تخصصی و مشاوره
 • حمایت های قانونی و مالی
 • تسهیل در ایجاد ارتباط با مجامع دانشگاهی ، صنایع ، سازمان های اجرایی ، مراکز تحقیقاتی ، مجامع بین المللی
 •  تسهیل در امور ثبت اختراع و ابداع در سطح ملی و بین الملل
 •  استفاده از نام و نشان مرکز در امور اطلاع رسانی
 •  معرفی واحد فناور بعنوان یک عضو مستقر در مرکز و استفاده از امور اطلاع رسانی
شرایط پذیرش واحد های فناور در مرکز رشد چیست؟
 • داشتن ایده کاری دانش محور با در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی آن
 • ارائه برنامه کسب و کار برای شرکت های متقاضی دوره رشد
 • داشتن نیروهای تخصصی  مرتبط با زمینه فعالیت واحد فناور 
 • داشتن شخصیت حقوقی برای متقاضیان استقرار در دوره رشد و دارا بودن آمادگی ثبت یک شرکت یا موسسه برای مستقر شدگان در دوره پیش رشد 

ایده هایی که در مرکز رشد فناوری پذیرفته می شوند باید دارای چه ویژگی هایی باشند؟
مرکز رشد از ایده هایی حمایت می کند که مبتنی بر فناوری باشند و ضمن داشتن توجیه اقتصادی از پتانسیل بازار مناسبی نیز برخوردار باشند.
 
منظور از ایده محوری چیست؟
طرح یا ایده ای است که  با تکیه بر فناوری و با توجه به جنبه های تجاری و بازاریابی منجر به ایجاد محصول یا ارائه خدمات با  ارزش افزوده بالا می گردد.

تفاوت واحدهایی که در پارک علم و فناوری و مرکز رشد پذیرش می شوند چیست؟
واحد هایی که در پارک پذیرش می شوند  شرکت های ثبت شده ای هستند که باید علاوه بر داشتن سابقه و تجربه از توانایی مالی مناسب نیز برای استقرار در ساختمان های چند مستاجره و یا ساخت و ساز در زمین های پارک برخوردار باشند. در حالی که واحد های مستقر در مرکز رشد عموماً سالهای اولیه راه اندازی را طی کرده و برای رشد و ورود به بازار تکنولوژی ، نیاز به حمایت های مالی و پشتیبانی مرکز رشد دارند.
 
آیا برای ورود و استقرار در مرکز رشد مدرک دانشگاهی لازم است؟
حضور در مرکز رشد و استفاده از امکانات منوط به داشتن ایده محوری قابل تجاری شدن است و داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی یا محل اخذ مدرک تحصیلی ملاک اصلی نمی باشد. اما پس از پذیرش ایده اولیه ، فرد ایده دهنده می بایست افرادی با مدارک تحصیلی دانشگاهی به گروه کاری خود اضافه نماید.
 
آیا در مرکز رشد مالکیت معنوی طرح ها حفظ می شود؟
 پارک علم و فناوری و مراکز رشد متعهد می باشند که پس از بازپرداخت کل اعتبارات اعطایی ( تحقیقاتی – خدماتی ) و تسویه حساب واحد فناوری ، مالکیت معنوی و نتایج حاصله از تحقیقات را  عیناً به واحد فناوری واگذار نماید.
 
تعهدات شرکت ها در  قبال امکاناتی که در اختیار آنها گذاشته می شود چیست؟
 شرکت ها موظفند تعهدات وضع شده برای استقرار در مرکز رشد را پذیرا باشند. از جمله این تعهدات می توان به ارائه گزارش عملکرد از پیشرفت مراحل اجرایی ایده محوری مطابق با برنامه و زمان بندی ارائه شده در پرسشنامه طرح و بازپرداخت اعتبارات دریافتی مطابق با مصوبه شورای مرکز رشد اشاره نمود.
 
چه نوع آموزش هایی در مرکز رشد به واحد های مستقر ارائه می شود؟
مرکز رشد علاوه بر برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی متناسب با زمینه فعالیت واحد ها ، دوره های آموزشی عمومی مرتبط با کسب و کار مانند اصول علمی و بازاریابی ، قوانین حقوقی و قراردادها ، نگارش طرح تجاری ، اصول اولیه قانون تجارت ، مدیریت و کنترل پروژه ، قوانین مالیاتی و . . .  را برگزار می کند.
 
نحوه ارائه خدمات مالی - اعتباری به واحد های مستقر در مرکز رشد چگونه است ؟
مرکز رشد به هسته های فناوری برای دوره رشد مقدماتی حداکثر مبلغ 50/000/000 ریال و  برای دوره رشد حداکثر 380/000/000 ریال پس از تصویب شورای فناوری مرکز تسهیلات مالی ارائه می کند. این تسهیلات به صورت مرحله ای و پس از ارزیابی عملکرد شرکت و تصویب شورای فناوری مرکز پرداخت می گردد.
 
نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی در طول مدت استقرار چگونه است؟
واحد فناور موظف است بر اساس قرارداد بازپرداخت منعقده با مرکز ، اعتبارات اعطایی دریافت شده را پس از خروج از مرکز رشد بازپرداخت نماید.
تشخیص میزان دقیق ، نحوه وصول و زمان شروع بازپرداخت اعتبارات اعطایی با توجه به آیین نامه مرکز و ارزیابی مرکز رشد از عملکرد واحد فناوری در طی مدت زمان استقرار در مرکز رشد به پیشنهاد مدیر ، تصویب شورای مرکز رشد و تایید پارک خواهد بود.
 
معرفی مراکز رشد پارک علم و فناوری خوزستان: 
1. مرکز رشد واحد های فناور نفت و گاز مستقر در دانشگاه صنعت نفت 
 این مرکز با همکاری دانشگاه صنعت نفت در 19 مهرماه سال 1391 تاسیس گردید. موافقت اصولی تاسیس این مرکز در مهرماه 91 از سوی کمیته تخصصی فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری صادر گردید. ساختمان این مرکز که در حال حاضر حدود 600 مترمربع (زیربنای مفید) مساحت دارد و در خیابان آزادگان اهواز واقع است، متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد که با تفاهم نامه ای 5 ساله به مرکز رشد واحد های فناوری نفت و گاز اختصاص یافت. 
تلفکس دفتر اهواز : 32226140
وبسایت : http://roshd.put.ac.ir
ایمیل : roshd@put.ac.ir
 2. مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 ساختمان این مرکز در اسفند ماه 1389 با حضور معاونت محترم پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری افتتاح گردید و فعالیت رسمی آن با صدور موافقت اصولی توسط کمیته تخصصی فناوری در مهرماه 1390 آغاز شد.
مالکیت ساختمان این مرکز در اختیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر می باشد که طی تفاهم نامه ای به مدت 5 سال به پارک علم و فناوری خوزستان واگذار گردیده است.
آدرس: خرمشهر، کوی بهروز،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر                   
تلفکس:53533980 
ایمیل : roshd@kmsu.ac.ir 
3. مرکز رشد واحد های فناوری دزفول - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 این مرکز در دانشگاه اسلامی واحد دزفول قرار دارد و ساختمانی به مساحت حدود 600 متر مربع (زیر بنای مفید) را در بر می گیرد. موافقت اولیه تاسیس این مرکز مرداد ماه سال 1391 از سوی مرکز سیاست گذاری و  برنامه ریزی فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری صادر گردیده و مراحل اخذ موافقت اصولی تاسیس در حال انجام می باشد.
آدرس : استان خوزستان – دزفول – کوی آزدگان – پردیس دانشگاهی آزادگان – جنب کارگاه های آموزشی
تلفن : 42430014
وبسایت : www.Dezful.Khstp.ir
ایمیل : dezful@khstp.ir
 

 دفترچه راهنمای دوره رشد مقدماتی
تماس با ما

 • تلفن ثابت : (061) 33338335 - 8
 • فکس : (061) 33338339
 • ایمیل : info[@]khstp.ir
 • آدرس : اهواز- امانیه- خیابان سقراط غربی بین انقلاب و پودات- پلاک 93 - ساختمان پارک و علم فناوری خوزستان