امروز دوشنبه 27 دی 1400

حمایت از پایان نامه های کاربردی

تولیدات علمی دانشگاهی در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته که حاصل به ثمر رسیدن بخشی از سیاست ها و برنامه های توسعه علمی کشور بوده است، ولی آنچه که می تواند این رشد را به توسعه پایدار منتهی کرده و موجب پویایی و اثربخشی بیشتر شود؛ به کارگیری و تجاری سازی دستاوردهای علمی و دانشگاهی است.

پیشرفت و توسعه پایدار یک سازمان دانش محور و افزایش اثربخشی فعالیت های آن، در گرو شناسایی نیاز های سازمانی در کنار ترویج دانایی محوری به منظور تحقق اهداف آن سازمان است. در این راستا پارک علم و فناوری استان خوزستان، به منظور تحقق اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ی پنجم و ششم توسعه و سایر اسناد بالادستی و با هدف جهت دهی فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاهیان به سمت حل مشکلات حوزه فناوری و نوآوری، استفاده مناسب از ظرفیت دانش آموختگان مراکزعلمی و پژوهشی، بکارگیری و تجاری سازی دستاوردهای علمی و دانشگاهی در راستای توسعه منطقه ای و ملی، اقدام به پیاده سازی طرح حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه­های کشور نموده است. این طرح با استناد به برنامه ششم توسعه، راهبردهای کلان 3، 7، 11، 12 و 13 نقشه جامع علمی کشور، تدوین و پیاده سازی شده است.

 

فرم های مرتبط با حمایت از پایان نامه های کاربردی دانشگاهی
تماس با ما

  • تلفن ثابت : (061) 33363670 - 33330372
  • فکس : (061) 33362778
  • ایمیل : info[@]khstp.ir
  • انتقادات و شکایات (تماس مستقیم با مدیر حراست)

  • تلفن ثابت : (061) 33338335 - 124 داخلی
  • فکس : (061) 33366745
  • آدرس : اهواز- امانیه- خیابان سقراط غربی بین انقلاب و پودات